شنبه -پنج شنبه 8:00 صبح تا 8:00 عصر

چکاپ عضلانی-اسکلتی

امروزه یکی از شایعترین علل مراجعه به پزشکان اختلالات اسکلتی –عضلانی می باشد. در این میان کمردرد و دردهای ستون فقرات از شایعترین آنهاست. این ضایعات بسیار دردناک می باشد ترمیم آنها به سختی صورت می گیرد و در کلیه فعالیت ها ی روزانه تاثیر منفی دارد.

 

 

چکاپ اسکلتی- عضلانی

یکی از شایع ترین مشکلات جسمی مرتبط با مشاغل اداری و یا دانش آموزی، اختلالات اسکلتی و عضلانی است که در اثر آن آسـیب هـاي متعددي در اجزاي تشکیل دهنده سیسـتم اسـکلتی -عضـلانی بدن نظیر مفاصل، استخوانها، ماهیچه ها، لیگامنت ها، اعصـاب محیطی، تاندون ها، غـلاف تانـدون هـا و رگ هـاي خـونی بـه واسطه شغل فرد وارد میشود. این اختلالات یک پدیده چنـد علتی است که فاکتورهاي متفاوت فیزیکی و روانی اجتمـاعی مانند پوسچر یا وضعیتهاي بدنی نـامطلوب، فشـار تماسـی، کار تکراري یا کار یکنواخت، اعمال نیروي عضلانی بـیش از حد، مواجهه با ارتعاش، طراحی نامناسب محیط کار و استرس در بروز و تشدید آن موثر است.

نشستن طولانی مدت در نحوه اسقرار بدن و سلامت ستون فقرات موثر است. نشستن به مدت طولانی می تواند به تدریج تغییرات نامناسبی را در وضعیت قامت و تناسب اندام افراد ایجاد کند و همچنین از عوامل زمینه ساز دردهای عضلانی اسکلتی است. احتمال بروز درد کمر و گردن در افرادی که قسمت عمده روز را در حالت نشسته سپری می کنند، به مراتب بیشتر است. ضعف عضلات نگه دارنده ی ستون فقرات و قرار گرفتن طولانی در وضعیت های غلط نظیر چرخش ستون فقرات، خم شدن روی کاغذ یا خیره شدن ممتد به صفحه مانیتور همگی می توانند باعث پیدایش این دردها شوند.

 

ارتباط شغل با مشکلات اسکلتی- عضلانی

اختلالات اسکلتی- عضلانی از جمله شایعترین آسیبهاي شغلی هستند که به دلیل ریسک فاکتورهاي مختلفی ایجاد میشود.

بیشــترین میــزان فراوانــی مواجهــات بــا ریســک فاکتورهاي ابتلا به اختلالات اسـکلتی -عضـلانی مربوطـه بـه ناحیه کمر با سطح ریسک متوسط و بعـد از آن ناحیـه شـانه، گردن، دست و مچ دست با سطح ریسک متوسـط مـی باشـد. همچنین در تمامی نقاط 4 گانه بدن بالاترین فراوانی مربوط به مواجهـات بـا سـطوح ریسـک متوسـط و بـالاي اخـتلالات اسکلتی-عضلانی می باشـد.

در اغلب گروههاي شغلی بالاترین میزان شیوع علائـم در ناحیه کمر مشاهده شد. علت این موضوع را علاوه بر آناتومی منحصر به فـرد و ظریـف سـتون فقـرات مـی تـوان بـه تـاثیر فاکتورهاي متعدد فردي، فیزیکی و روانی اجتماعی نظیر سن، جنســیت، میــزان تحصــیلات، میــزان اســتعمال دخانیــات، فاکتورهـاي مسـتعدکننده شـغلی نظیـر وضـعیتهـاي بـدنی نــامطلوب، عــدم رعایــت اصــول ارگونومیــک در طراحــی ایستگاههاي کار، حمل غیر اصولی و جابجایی بارهاي سنگین، استرس زیاد، عدم رضایت شـغلی و... مـرتبط دانسـت.

در رابطه با اختلالات اسکلتی-عضلانی ناحیـه زانـو، ریسـک فاکتورهایی نظیر وضعیتهاي نامطلوب چمباتمه زدن یا زانـو زدن، ایستادن طولانی مدت، حمل بار سنگین یا اعمال نیرو به عنوان ریسک فاکتورهاي شغلی موثر بر بروز ایـن اخـتلالات نام برده شده اند.

با توجـه بـه نتـایج مطالعـه رابطـه معنـادار و مثبتـی بـین متغیرهاي سن و سـابقه کـار بـا شـیوع اخـتلالات اسـکلتی - عضلانی مشاهده شده که بـه طـور کلـی، مطالعـات گوناگون نشان داده است که جنسیت یکـی از ریسـک فاکتورهاي اختلالات اسکلتی- عضـلانی اسـت، بـه گونه اي کـه شـیوع علائـم در زنـان بـیش از مـردان گزارش شده اسـت.

 

بیماری های شایع اسکلتی عضلانی

اسکلولیوز در دخترها شایع‌تر از پسر‌هاست. البته پای پرانتزی، کف پای صاف، چرخش مفصل ران و انحراف ستون فقرات نیزممکن است وجود داشته باشد، اما بدن انسان می‌تواند خودش را با شرایط تطبیق دهد. ولی وقتی سن بالا می‌رود و قدرت تطابق بدن پایین می‌آید یا ذخیره قدرت بدنی کاهش می‌یابد آن زمان است که علامت‌دار می‌شود؛ یعنی فرد در چهارده پانزده سالگی علامت ندارد، اما در ۲۵-۱۸ یا ۳۰ سالگی درد زانو، دردگردن و درد کمر برای فرد به وجود می‌آید.

گروه دوم مشکلات عضلانی ـ اسکلتی، مشکلات ارثی را ندارند. این گروه بد نشستن دارند و علتش، عادت بد موقع درس خواندن است‌. برای این افراد فقط باید محیط درس خواندن را درست کنیم (علم ارگونومی). محیط درس خواندن باید نورکافی داشته باشد میزان هوا و میزان دمای هوا، مناسب باشد. علم ارگونومی مهم است، زیرا باعث دیر خسته شدن فرد می‌شود. کارایی فرد افزایش می‌یابد و بازده کار بالا می‌رود.

 

 

تشخیص اختلالات اسکلتی- عضلانی

ما این اختلالات را به سه گروه خفیف، متوسط و شدید تقسیم می‌کنیم‌. موارد شدید را هم اولیای دانش‌آموز و هم مسئولان مدرسه به‌وضوح می‌بینند و برای درمان اقدام می‌کنند‌، اما نوع خفیف و متوسط معمولا گم می‌شود و واضح دیده نمی‌شود و در پایش‌های مدارس مشخص می‌شود. به همین علت بهتر است هم دانش‌آموزان برای معاینه فیزیکی نزد متخصص مربوط برده شوند، چون از سن بلوغ مشکل آغاز می‌شود.

چکاپ عضلانی-اسکلتی نسخه بیشتر شامل افرادی با شغل های اداری، دانش آموزان و معلمین می باشد که احتمال رخداد بیماری های عضلانی-اسکلتی در آن ها زیاد است.

این خدمات شامل اسکن پا، ستون فقرات و قامت می باشد و به این صورت اطلاعات کاملی در اختیار متخصصین قرار می گیرد که چه ریسک فاکتورهایی برای رخداد بیماری های عضلانی-اسکلتی دارند.

درمان اختلالات اسکلتی ـ عضلانی

درمان اختلالاتی که زود تشخیص داده شوند غیر جراحی است، که با چکاپ به موقع می توان از صدمات و عوارض ناشی از عمل های جراحی و ... پیشگیری کرد یعنی درمان با کمک بررسی کافی انجام می‌شود، اما اگر اختلال دیر تشخیص داده شود درمان با کمک عمل جراحی امکان پذیر است.

 

 

رزرو نوبت

درمان به کمک ارایه اطلاعات به بیمار جدید ترین و کم هزینه ترین راه جهت ارتقای سطح سلامت و افزایش کیفیت زندگی افراد است.

مشاوره با ما

فروشگاه سلامت نسخه

فروشگاه محصولات سلامت نسخه ارائه دهنده انواع اورتز،پروتز، صندل، کفش و کفی طبی است و متناسب با انواع بیماری ها و اختلالات شناخته شده در پا و مشکلات اسکلتی- عضلانی مربوط به راستای قامت هر فرد شامل انواع کمربند ها، زانو بند و بریسهای طبی است که آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد.

بازدید از فروشگاه

 

 

مشاوره آنلاین

درمان به کمک ارایه اطلاعات به بیمار جدید ترین و کم هزینه ترین راه جهت ارتقای سطح سلامت و افزایش کیفیت زندگی افراد است.ما اینجا هستیم تا در شناخت مشکلات و بیماریهایی که سلامت شما را تهدید می کنند، خدمات مشاوره ی کارشناسان مرکز پزشکی درمانی نسخه را ارائه دهیم.

درخواست مشاوره تلگرامی

ساعات کاری مرکز

  • شنبه تا پنجشنبه  8 صبح تا 8 عصر
  • جمعه  تعطیل

آدرس و تلفن مشاوره

  • تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیرازی شمالی، مرکز درمانی نسخه، شماره 154 
  • شماره تماس : 02143682
  • شماره تلفن فروشگاه سلامت : 02188628047
  • صندوق پستی : info@noskheh.org 

خبرنامه

همکاری با نسخه

ماکجا هستیم?

آدرس

 میدان ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیرازی شمالی، مرکز پزشکی درمانی نسخه، شماره 154

شماره تماس
02143682 

شماره تلفن فروشگاه سلامت : 02188628047

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز طب پیشگیری و ارتقا سلامت نسخه مي باشد ( © 1398)